1.3 / April 22, 2017
(4.3/5) (31)
Loading...

Description

*** AWSOME HUNTER GAME ***Relaxing with our duck hunting game.Duckhunter is a first person shooting game, Duck hunting has twointeresting modes with hundred levelsDuck hunting is a huntinggame, where you practice your hunting skillThe higher the level isdifficult - faster ducks moveOne duck hunting mode: kill 10 ducks,1 duck show onceTwo duck hunting modes: kill 10 ducks, 2 ducks showonceDuck hunter is simple, sit back, relax, and shoot fire when seea duck flyEvery player has 3 fire at one duck shootEnjoy thebeautiful ducks, as you are shooting down flying ducks. Try tomaster your shooting skills, by becoming a duck hunter pro.* How toplay duck hunter?Touch on screen to hunting duck, you have 3bullets to kill duck.Every level has 10 ducks, you kill more 5ducks you will pass the level* Feature duck hunter- 2 game playmode- hundred duck hunting levels- turn of or on music, sound-highscore- support phone and tableDownload and enjoy duck hunternow!

App Information Duck Hunter

 • App Name
  Duck Hunter
 • Package Name
  com.cotuong.duckhunter
 • Updated
  April 22, 2017
 • File Size
  5.8M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.3
 • Developer
  co tuong
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

co tuong Show More...

Co Tuong Co Dien 1.2.0 APK
co tuong
Co tuong là một trò chơi được nhiều người chơi biết đến. Mọi ngườicó thể chơi co tuong co dien để nâng cao trí tuệ, rèn luyện tư duy,thư giãn sau những thời gian làm việc hại não.Cờ tướng cổ điển đượcxây dựng dựa trên trò chơi co tuong từ lâu đời. Với trò chơi này sẽgiúp mọi người có thể chơi ngay trên chiến điện thoại của mình mộtcách tiện lợi.Tham gia trò chơi co tuong co dien, các bạn có thể sotài với nhau để xem ai là vua cờ tướng.Tính năng trò chơi- Chơi vớimáy với các cấp độ: dễ, trung bình và khó. Các cấp độ khó phù hợpvới từng trình độ chơi, vì vậy những người mới chơi cũng có thểchơi được.- Lựa chọn loại quân co tuong ưa thích- Bắt đầu ván chơico tuong co dien mới- Lùi lại nước đi đã đi- Cài đặt âm thanh và độsáng trong trò chơi cờ tướng cổ điển này tùy theo độ sáng trong môitrường- Chơi với bạn bè qua Bluetooth + Tạo ván cờ tướng mới + Tìmván co tuong đã có + Tham gia ván cờ tướng cổ điễn đã được tạo- Hỗtrợ cả điện thoại và máy tính bảngTham gia và chơi ngay trò chơi cotuong co dien nào các bạn!Co tuong is a multi-player game is known.Everyone can play co tuong co dien to enhance intellectual,thinking exercise, relax after work time brain damage.ClassicalChinese chess is based on the game of chess for a long time. Withthis game will help people be able to play right on your phonebattle a convenient way.Join game co tuong co dien, you can againsteach other to see who is king of chess.Feature Game- Play with themachine levels: easy, medium and hard. The difficulty levelappropriate for each level of play, so new players can also beplayed.- Choose your favorite type of military co tuong- Start atgame co tuong play new classical- Back away water went- Audiosettings and brightness in the classic game of chess is dependingon the brightness of the environment- Play with your friends overBluetooth  + Create a new game of chess  + Findgame of chess has  + Join the Classic game of chess wascreated- Support for both phones and tabletsJoin and play evenclassical chess game do you!
2048 1.0.1 APK
co tuong
2048 là một trò chơi kinh điển trên khắp thế giớiTRÒ CHƠI GÂYNGHIỆN, HẤP DẪNTham gia trò chơi bạn thể hiện tính logic và khảnăng nhìn thế cuộc.Đây là trò chơi 2048 cổ điển, là phiên bản đầutiên của trò 2048, vì vậybạn sẽ được trải nghiệm các tính năng đờiđầu của trò chơi 2048LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHƠICách chơi 2048 hết sức đơngiản, bạn di chuyển các ô số sao cho 2 ô số giống nhau được đặtcạnh nhau, khi đấy tổng 2 số sẽ tạo ra số mới để tiến đến mục tiêucuối cùng là 2048Ví du: 2 + 2 = 4; 4 + 4 = 8; 8 + 8 = 16; 16 + 16 =32; 32 + 32 = 64; 64 + 64 = 128; 128 + 128 = 256;, ...TÍNH NĂNG+Giao diện 2048 đơn giản, dễ dùng+ Điểm cao nhất trong 2048+ Miễnphí cho mọi người dùng+ Phù hợp với điện thoại và máy tính bảng+Dung lượng ít, nhẹ nhàngHãy tham gia trò chơi 2048 ngay bâygiờ==============================2048 is a classic game around theworld.ATTRACTIVE GAMES, ATTRACTIONSJoin the game you will showlogical thinking and ability to look at the world.This is a 2048classic game, the first version of 2048 so you will experienceTheearly features of the 2048 gameHOW TO PLAYHow to play 2048 is verysimple, just move the boxes so that the same number placed next toeach otherIn order to make 2048 appear, you will winFor example: 2+ 2 = 4; 4 + 4 = 8; 8 + 8 = 16; 16 + 16 = 32; 32 + 32 = 64; 64 + 64= 128; 128 + 128 = 256 ;, ...FUNCTION+ 2048 classic interface,simple+ Highest score in 2048+ Free for all users+ Suitable forphones and tablets+ Low capacity, lightJoin the 2048 classicnow!2048 is a classic game worldwideADDICTIVE GAME, EXCITINGJoingame you express the logic and the ability to see the world.This isthe classic 2048 game, the first version of the game 2048 started,soyou will experience the features of the game early in 2048HOW TOPLAY2048 Gameplay is very simple, you move the squares so that twoidentical squaresjuxtaposition, when it will produce a total numberof 2 new to progress to the final goal of 2048For example: 2 + 2 =4; 4 + 4 = 8; 8 + 8 = 16; 16 + 16 = 32; 32 + 32 = 64; 64 + 64 =128; ;, 128 + 128 = 256 ...FUNCTION2048 + interface simple and easyto use+ The highest point in 2048+ Free for all users+ Suitable foryour phone and tablet+ Storage little, gentlyGet involved 2048 gameright now==============================2048 is a classic gamearound the world.ATTRACTIVE GAMES, AttractionsJoin the game youwill show logical thinking and the ability to look at theworld.This is a classic game of 2048, the first version of 2048than you will experienceThe early features of the 2048 gameHOW TOPLAYHow to play 2048 is very simple, just move the boxes over thesame number placed có next to each other2048 có để make, you willwinFor example: 2 + 2 = 4; 4 + 4 = 8; 8 + 8 = 16; 16 + 16 = 32; 32+ 32 = 64; 64 + 64 = 128; 128 + 128 = 256; ...FUNCTION+ 2048classic interface, simple+ Highest score in 2048+ Free for allusersSuitable for phones and tablets ++ Low capacity, lightJoin the2048 classic now!
Onet Butterfly 1.0.1 APK
co tuong
========= ONET BUTTERFLY =======Onet Butterfly is awesome onetgame: beautiful graphic, great game play with 80 levels, 4 playmodesHOW TO PLAY?Matching 2 same butterfly and clear screen beforetime runs out to go to next the levelFEATURES:★ 4 play mode: oneteasy, onet medium, onet hard, onet super★ 80 levels★ Timecountdown★ Turn off/on sound, music★ Top 10 highscore★ Reset newgame★ Onet butterfly is easy to play, free to join★ Support phoneand tableEnjoy and play onet butterfly now!
Duck Hunter 1.3 APK
co tuong
*** AWSOME HUNTER GAME ***Relaxing with our duck hunting game.Duckhunter is a first person shooting game, Duck hunting has twointeresting modes with hundred levelsDuck hunting is a huntinggame, where you practice your hunting skillThe higher the level isdifficult - faster ducks moveOne duck hunting mode: kill 10 ducks,1 duck show onceTwo duck hunting modes: kill 10 ducks, 2 ducks showonceDuck hunter is simple, sit back, relax, and shoot fire when seea duck flyEvery player has 3 fire at one duck shootEnjoy thebeautiful ducks, as you are shooting down flying ducks. Try tomaster your shooting skills, by becoming a duck hunter pro.* How toplay duck hunter?Touch on screen to hunting duck, you have 3bullets to kill duck.Every level has 10 ducks, you kill more 5ducks you will pass the level* Feature duck hunter- 2 game playmode- hundred duck hunting levels- turn of or on music, sound-highscore- support phone and tableDownload and enjoy duck hunternow!
Loading...