1.0 / April 13, 2015
(5.0/5) (2)
Loading...

Description

Mr. Bumpkin need your help! Use analog joystick to control hisbike. Grab candys and fruits to earn points. Watch out for bombs !.

App Information Bumpkin Racer Free

 • App Name
  Bumpkin Racer Free
 • Package Name
  com.KrzysztofZuk.BumpkinRacerFree
 • Updated
  April 13, 2015
 • File Size
  30M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  KrzysztofZuk
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

KrzysztofZuk Show More...

Gdzie Jest Tanie Piwo 1.9 APK
KrzysztofZuk
Aplikacja która pokazuje aktualne promocje napiwo w wybranych sieciach handlowych na terenie Polski. Zamiastprzeglądać wszystkie gazetki promocyjne i szukać gdzie najtaniejmożna kupić twoje ulubione piwko - zainstaluj tą aplikację :). Napoczątku wyświetli się lista piw które są w promocji. Po kliknięciuw nazwę piwa otrzymasz skrócone informacje dotyczące promocji takiejak:- nazwa piwa na które jest promocja- sklep w którym można kupić to piwo- data kiedy kończy się promocja- ile kosztuje 1 butelka/puszka tego piwa- ile kosztuje zestaw piwa jeżeli promocja dotyczy np. większejilości sztuk.Po kliknięciu w te informacje otrzymasz szczegółowe informacjetakie jak:- nazwa piwa na które jest promocja- ile kosztuje 1 butelka/puszka tego piwa- ile trzeba kupić sztuk żeby załapać się na promocję- ile kosztuje zestaw piwa jeżeli promocja dotyczy np. większejilości sztuk- jaka jest pojemność tego piwa- co to za promocja (np. drugie piwo za 50% ceny)- rodzaj opakowania (butelka/puszka)- nazwa sklepu w którym jest promocja- data zakończenia promocjiW panelu ze szczegółowymi informacjami znajduje się guzik onazwie "Znajdź Najbliższy Sklep" który przekieruje cię do googlemaps i pokaże gdzie znajduje się sklep w którym jest oglądana przezciebie promocja.W aplikacji nie ma informacji kiedy zaczyna się określonapromocja, ponieważ wyświetlają się tylko aktualne promocje którejuż obowiązują.Promocje są wyszukiwane w następujących sklepach:- Biedronka- Carrefour Hipermarket- E.Leclerc- Freshmarket- Kaufland- Lidl- PoloMarket- Simply- Tescooraz innych.Aby aplikacja działała niezbędne jest połączenie z Internetem -aplikacja za każdym razem po uruchomieniu łączy się z serwerem iściąga aktualne promocje.The application whichshows the current specials on beer at selected retail chains inPolish. Instead of viewing all the promotional newsletters and lookwhere the cheapest you can buy your favorite beer - Install thisapplication :). At the beginning of the displayed list of beersthat are on promotion. When you click on the name of the beer youwill receive summarized information on promotions such as:- The name of the beer which is to promote- Shop where you can buy a beer- The date when it ends a promotion- How much it costs 1 bottle / can of beer- How much beer kit if the promotion applies to eg. A larger numberof units.After clicking on the information you get detailed informationsuch as:- The name of the beer which is to promote- How much it costs 1 bottle / can of beer- How much you need to buy pieces to catch up on promotion- How much beer kit if the promotion applies to eg. A greaternumber of pieces- What is the capacity of this beer- What is for the promotion (eg. Second beer for 50% of theprice)- The type of packaging (bottle / can)- The name of the shop which is to promote- Date of completion promotionThe panel detailing is a button called "Find the nearest shop"which will take you to google maps and show where there is a shopwhich is viewed by you promotion.In the application, there is no information when it begins tospecific promotion, because it only displays the current promotionsalready in place.Promotions are searched for in the following stores:- Ladybug- Carrefour Hypermarket- E.Leclerc- Freshmarket- Kaufland- Lidl- POLOmarket- Simply- Tescoand others.To make the application work is necessary to connect to theInternet - the application every time you start connects to theserver and pulls current promotions.
Boxface Platformer 2D 1.7 APK
KrzysztofZuk
Platform game with Boxface. Walk, jump and collect 50 cents ! Havea fun!
Roll Meth Ball 3D 1.0 APK
KrzysztofZuk
Use accelerometer of your device to rolltheball ! Collect diamonds to earn points !Watch out for obstacles. If meth ball collide with barrelofmethylamine, the barrel will explode!The game has nine fantastic levels.
Flappy Walter 1.3 APK
KrzysztofZuk
Jump to avoid barrels with Methylamine!Afterthat jump to the camper to finish level!
Angry Trollfaces 1.1 APK
KrzysztofZuk
Angry trollfaces need your help! Useslingshotto firing trollfaces! Kill all enemies to win!. Remember,bigtrollfaces have special opportunities - touch them during theflyto apply those opportunities.
BurpPhone - BekoFon 1.2 APK
KrzysztofZuk
Click on the buttons to play burp samples. Use "Choose Pitch"slider to change pitch of burp samlpes. Use "Play in loop" buton toplay all burp samples in order.
Bumpkin Racer Free 1.0 APK
KrzysztofZuk
Mr. Bumpkin need your help! Use analog joystick to control hisbike. Grab candys and fruits to earn points. Watch out for bombs !.
KZ FPS BENCHMARK 2017 1.0 APK
KrzysztofZuk
This app lets you see how quickly your phone / tablet displaysanimations.This app has a fps counter which shows the speed of thedisplayed frames under load. There are 24 animation options,including eight 3D animation and sixteen 2D animation.Duringdisplaying the animation you will get information like:- Systemname;- Processor name;- Api name and type;- Shader model, fillspeed, v-ram memory;- Total RAM memory;- Screen resolution anddisplay speed;- Window size and dpi resolution.In addition, thereare eight scenes (green buttons) in which you can test theaccelerometer, the gyroscope, the magnetic sensor, the lightsensor, and you can view the details (scene30: Statistics).
Loading...